Aile ve Tüketici Bilimleri Hakkında Bilgi

Aile ve Tüketici Bilimleri

Aile ve Tüketici Bilimleri bölümü , Aile ve Tüketici Bilimleri puanları ,Aile ve Tüketici Bilimleri iş imkanları ve maaşları hakkında bilgi

Kısaca
Aile ve Tüketici Bilimleri Programı; yerel, ulusal ve evrensel düzeyde birey, aile ve kurumların fiziksel, ekonomik ve psikolojik değişimini ve mevcut kaynaklarını dikkate alarak yaşam koşullarının daha sağlıklı, güvenli, düzenli ve tatminkâr hale getirip refahlarının yükseltilmesini sağlamak için çalışacak, makroekonomik, teknolojik ve sosyal gelişim, değişim ve etkileşimleri bilen, kavrayan, değerlendiren ve bu yolla kişi ve ailelerin yaşam kalitesini, kurumların hizmet kalitesini yükseltmeye yönelik çalışmalar yapacak elemanları yetiştirmeyi amaçlar.

Kişisel Özellikler
Aile ve Tüketici Bilimleri Programında okumak isteyenlerin; sınıf içi ve saha çalışmalarına katılmada engeli bulunmayan, toplum meselelerine duyarlı, sorumluluk alabilecek, toplum içindeki farklı kurumlarla iletişim kurabilecek, sosyal, değişim ve gelişime açık bireyler olmaları gerekir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; Aile ve Tüketici Bilimlerine Giriş, Fizik, Kimya, Biyoloji, Temel Matematik, Sosyoloji, Beslenme İlkeleri ve Besinler, Aile Sağlığı-Yapısı, Tüketicinin Korunması Yasaları, Mesleki Literatür Kavramları ve Terimler, Kişisel ve Toplumsal Sağlık, Anne ve Çocuk Beslenmesi, Ev Araç ve Gereçleri derslerinden oluşan bir program uygulanır.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Aile ve Tüketici Bilimleri Programını tamamlayanlara ?Aile ve Tüketici Danışmanı-Planlamacısı? unvanı verilir.

Çalışma Sahaları
Mezunlar; Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Rekabetin ve Tüketicinin Korunması Genel Müdürlüğü; kamu ve özel kuruluşlara bağlı hastaneler, oteller, tatil köyleri, yatılı okullar, kreşler, huzurevleri, misafirhaneler, öğrenci yurtları, halk eğitim merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, temizlik şirketleri ve büyük departmanlı mağazalardaki (hipermarket) tüketici danışma ünitelerinde çalışma olanağına sahiptirler.

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, besin/gıda teknolojisi-ev yönetimi ve beslenme alanında teorik ve uygulamalı eğitim veren kişidir.

Aile ve Tüketici Bilimleri bölümü, toplumumuz nezdinde en kutsal kurum sayılan aileyi, daha refah, daha sağlıklı bir ortama çıkarma gayesi ile kurulmuş olan bir lisans bölümüdür. Bölüm mezunları ailenin yanı sıra, çeşitli kurum ve kuruluşlara da hizmet vermektedir.

Bölümü okumak isteyen üniversite adayları için yararlı tüm bilgileri derledik. Yazıyı okuduktan sonra bölümün tercih edilebilir bir bölüm olup olmadığı hakkında fikir yürütebileceğinizi umuyoruz.

Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Nedir?

Ailelerin, kişilerin veya çeşitli kurum/kuruluşların daha refah, daha sağlıklı bir yaşam sürmesi için gerekli tedbirleri alacak, çeşitli eğitimler düzenleyecek, araştırma-geliştirme faaliyetlerinde bulunacak uzman personeller yetiştirmeyi hedef alan 4 yıllık bir lisans programıdır.

Aile ve Tüketici Bilimleri Puan Türü ve Bölüm İçin Girilmesi Gereken Sınavlar

Sadece Hacettepe Üniversitesinde okutulan Aile ve Tüketici Bilimleri bölümüne öğrenci alımı TM-3 puan türü ile yapılmaktadır. TM-3 puanına sahip olarak bu bölümü tercih etmek isteyen öğrenciler YGS lisans barajını aştıktan sonra LYS-1 ve LYS-3 sınavlarına da girmek zorundadır. Yani girilmesi gereken sınavlar YGS, LYS1 ve LYS3 sınavlarıdır.

Aile ve Tüketici Bilimleri İş İmkanları

Bölüm mezunları devlet kurumlarında çalışma imkanı bulabileceği gibi özel sektörde de faaliyet gösterebilmektdir. Mezunların bir bölümü pedagojik formasyon alarak öğretmen de olabilmektedir. Mezunların başlıca iş olanakları şunlardır:

Devlet Kurumları;

– Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı
– Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü
– Rekabetin ve Tüketicinin Korunması Genel Müdürlüğü
– Kitle İletişim Kurumları
– Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
– Hastaneler
– MEB’e bağlı okullar

Özel Sektör;

– Özel Hastaneler
– Oteller
– Rehabilitasyon Merkezleri
– Beyaz eşya, tekstil vb. mağazalar vs.

Bölüm mezunlarının aldıkları unvanlar;

– Ev Sorumlusu
– Ev Yöneticisi
– Tüketici Hizmetleri Elemanı
– Sosyal Yardımcı
– Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmeni
– Çevre Koruma ve Kontrol Elemanı

Aile ve Tüketici Bilimleri Mezunları Ne İş Yapar?

Mezunların başlıca görevleri şunlardır:

– Çevre kirliliği veya diğer toplumsal, psikolojik problemlerle ilgili araştırmalar yapmak.
– Ailelere veya kurumlara yönelik eğitimler düzenlemek
– Kurumların ve kişilerin refah bir yaşam sürmesi adına ar-ge çalışmalarında bulunmak.
– Her türlü çevre sorunu ile ilgili gerekli önlemleri almak vb.

Aile ve Tüketici Bilimleri Mezunları Öğretmen Olabilir mi?

Bu alanda pedagojik formasyon almış olan mezunlar KPSS ve Mülakat sınavlarında da başarılı olduklarında, devlet okullarına öğretmen kadrosu ile atanabilmektedir. Nitekim her sene bu alana öğretmenlik kontenjanları açılmaktadır.

Aile ve Tüketici Bilimleri Maaşları Ne Kadar?

Herhangi bir kamu kurumunda memur olarak çalışanlar 3200 lira dolaylarında maaş almaktadır. Öğretmenliği seçenlerde ise maaş farklıdır. Yeni atanan bir Aile ve Tüketici Bilimleri öğretmeni ek ders olmadan 2900 lira kadar maaş alır. Ancak ek dersle beraber bu maaş oranı 3500 liraya kadar çıkabilmektedir.

Nasıl Bir Bölüm, Tercih Edilir mi?

Birçok bölüme nazaran tercih edilebilir bir bölüm olduğunu söyleyebiliriz. Her ne kadar normal KPSS atamalarında çok az sayıda kadro veriliyor olsa da öğretmenlik alanında iyi atama yapılıyor. 2017 Teemuz’da yapılan öğretmenlik atamalarında 80 puan alanlar atanabildi. Pedagojik formasyon aldıktan sonra gerekli puanı alırsanız öğretmen olmanız çok zor olmayacaktır. Hepinize başarılar dileriz.

A- GÖREVLER
Konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
Aile ve tüketici bilimleri öğretmeni, bu program çerçevesinde,
– Eğitiminden sorumlu olduğu grubun düzeyine uygun günlük ve yıllık ders planlarını yapar,
– Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.)
– Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırır,
– Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı çalışmalar yapar,
– Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
– Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
– Alanı ile ilgili sempozyum, seminer, panel gibi faaliyetleri takip eder, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
– Alanı ile ilgili güncel yayın ve dokümanları toplar ve arşiv hazırlar,
– Yılsonlarında, yıl boyunca yapılan ürünleri (varsa) sergilenmesi için sergi düzenlemesi yapar,
– Eğitim-Öğretim döneminin başında seminerlere katılır,
– Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
– Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.
ANKARA A 1.1 2014/I
AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ ÖĞRETMENİ

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN
– Alanı ile ilgili meslek dersleri eğitim-öğretim programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders defteri ve yoklama fişi, öğrenci iş takip formu,
– Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar,
– Eğitim araçları (projeksiyon, tepegöz, video, TV, video bantları, saydam, bilgisayar, bilgisayar yazılımları CD vb.),
– Tartı ve ölçüm aletleri,
– Laboratuar aletleri,
– Kimyasal maddeler ve katkı maddeleri,
– Mutfak araç ve gereçleri,
– Ocak, fırın, buzdolabı,
ANKARA A 1.2 2014/I
AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ ÖĞRETMENİ

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ GENEL ÖZELLİKLER
Aile ve tüketici bilimleri öğretmeninin hem alanıyla ilgili hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.
Aile ve tüketici bilimleri öğretmeni olmak isteyenlerin;
– Sosyal bilimlere ilgi duyan,
– İnceleme ve araştırma yapmaya meraklı,
– Ayrıntılara dikkat eden,
– Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
– İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
– Dikkatli, işine özen gösteren,
– İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, hoşgörülü, sabırlı,
– Mesleğin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
– Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
– Kendini geliştirmeye istekli,
– Girişimci, yaratıcı
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Aile ve tüketici bilimleri öğretmeni, sınıfta ve atölyede görev yapar. Çalışma ortamı hareketli ve oldukça temizdir.
ANKARA B-C 1.1 2014/I
AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ ÖĞRETMENİ

D- MESLEK EĞİTİMİ MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi; Üniversitelerin Gazi Üniversitesi (Ankara) Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesinde Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği bölümünde verilmekte iken bu bölüme yeni öğrenci alınmamaktadır. Bu dosyadaki eğitime ilişkin bilgiler Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği eğitimi verildiği dönemi kapsamaktadır.
Mili Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liselerinde bu branşa daha önceki yıllarda mezun olmuş Ev Yönetimi Öğretmenliği, Aile Bilimleri ve Tüketici öğretmenliği, Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği, Ev-İş ve Ev Ekonomisi Öğretmenliği bölümü mezunları ile MEB ve YÖK işbirliği ile açılan/açacak olan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek lisans ya da Pedagojik Formasyon programını başarı ile tamamlamış olan Ev Ekonomisi, Ev Ekonomisi yüksekokulu ve Aile ve Tüketici Bilimleri lisans programı mezunları atanmaktadır.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Mesleğin eğitimine girebilmek için,
– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– ÖSYS (Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Kılavuzunda belirtilen şartları taşımak.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
Eğitim süresince, fen bilimleri ve sosyal bilimler derslerinin yanı sıra temel eskiz ve çizim, aile sosyolojisi, beslenme ilkeleri ve teknolojisi, giyim teknolojisi, tekstil, aile kaynakları, mesleki yabancı dil, el sanatları, dekorasyon vb. ile seçmeli alan dersleri verilir.
Ayrıca, eğitim psikolojisi, genel ve özel öğretim metotları, ölçme-değerlendirme ve rehberlik gibi öğretmenlik meslek bilgisi dersleri okutulmakta ve uygulama yaptırılmaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara ”Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmeni” lisans diploması verilir.
ANKARA D 1.1 2014/I
AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ ÖĞRETMENİ

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
– Sosyal ekonomik, politik sorunlara yol açabilecek olumsuz yaşam koşullarına ilişkin olarak aileleri bilinçlendirme amaçlı eğitim alan mezunlar Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı meslek liselerinde Aile ve Tüketici Hizmetleri Öğretmeni olarak istihdam edilirler.
Halk Eğitim Merkezlerinde yönetici ve kurs öğretmenliği yapabilirler.
Yemek fabrikası, restaurant, kuru temizleme atölyesi, catering (ev işi yemek yapma-satma), temizlik şirketi, dekoratif eşya dizaynı ve pazarlama işlerinde kendi işyerlerini açabilirler. Televizyon, radyo ve gazete gibi medya kuruluşlarında branşları doğrultusunda programcı ve yönetici olarak görev alabilirler.

F-EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ
EĞİTİM SÜRESİNCE
– Meslek eğitimi sırasında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’nün verdiği öğrenci kredisinden yararlanmak mümkündür.
– Ayrıca, Kurumun yurt hizmetlerinden de yararlanılabilir. Bunların dışında öğrenciler çeşitli kurum ve kuruluşlarca sağlanan burslardan da istifade edebilirler.

EĞİTİM SONRASI
– Eğitim sonunda öğretmenliğe hak kazanan, yeni göreve başlayan branş öğretmenleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 8. derecenin 1. kademesinden aylıkla göreve başlayarak maaş, yan ödeme, ek ders ücreti alırlar. Ayrıca görev yaptıkları okul bünyesinde döner sermaye işletmesi bulunduğu takdirde döner sermaye ücretinden belli oranda pay alırlar.
– Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim-öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.
ANKARA E-F 1.1 2014/I
AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ ÖĞRETMENİ

G- MESLEKTE İLERLEME MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME
Lisans eğitiminden sonra üniversite bünyesinde yüksek lisans yapabilirler.

İŞ HAYATINDA İLERLEME
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.).
Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler.
Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.