Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Bilgi

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği bölümü , Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği puanları ,Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği iş imkanları ve maaşları hakkında bilgi

Kısaca
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Programı; ana hammadde ağaç olmak üzere, ağacı mekanik işlemler sonucu kereste, kaplama, kontrplak, kontratabla, yonga levha ve lif levha gibi ürünlere ve bu ara ürünleri de ağırlıklı olarak sabit ve hareketli mobilyalar olmak üzere dayanıklı tüketim ürünlerine dönüştürme sürecinde nitelikli elemanlar yetiştirmeyi amaçlar.

Kişisel Özellikler
Eğitim süresi bir yıl hazırlık eğitimi olmak üzere 5 yıldır. Mesleki eğitim boyunca temel mühendislik derslerinin yanında, mobilya konstrüksiyon, dinamik, ağaç kimyası, termodinamik, meslek resmi, üretim teknolojisi, ağaç işleme makineleri, temel istatistik, malzeme mukavemet, ağaç malzeme fiziği, teknik elektrik gibi mesleğe yönelik dersler verilir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Ağaç işleri endüstri mühendisi olmak isteyenlerin, matematik ve fen derslerinde başarılı, işletmeye ilgi duyan, tasarım ve çizim yeteneği gelişmiş, insan ilişkilerinde olumlu tutum ve iletişim becerisine sahip, ekip halinde çalışabilen, bedence sağlam kimseler olmaları gerekmektedir.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Eğitimini tamamlayarak mezun olanlara lisans diploması ve ?Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi? unvanı verilmektedir. Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi, ahşap veya ahşap kökenli malzemelerin, istenilen kalite standardında, belirlenen sürede, en düşük maliyetle üretilebilmesi için üretim sistemini tasarlayan, projelendiren, üretim sürecini denetleyen kişidir.

Çalışma Sahaları
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri; tasarlanmış bir ürünü projelendirir, maliyet analizi yapar ve üretime hazırlar, üretimin yapılacağı atölye ve fabrikayı planlar, üretim için gerekli malzemelerin temininde görev alır, stok planlaması yapar, üretimin; istenilen miktarda, istenilen zamanda ve istenilen kalitede gerçekleşmesini sağlar, kalite kontrol ve test tekniklerini hazırlar.

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi nedir?

Ham maddesi ağaç olan malzemelerin işlenerek değerlendirilmesi, elde edilecek ürünlerin tasarlanması, buna benzer üretimin planlanması ve ürünlerin kalite kontrolünde görev alan nitelikli personeldir.

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi ne iş yapar?

Ham maddesi ağaç olan malzemenin istenilen standart seviyesinde, istenilen sürede en düşük maliyetle üretilmesi için üretim sistemini tasarlama, projelendirme, üretimi denetleme gibi görevleri mevcuttur.

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi nasıl olunur?

İlgili üniversitelerin Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği bölümünü 4 yıllık eğitim sürecini başarıyla bitirdikten sonra olunabilir.

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi kişisel özellikleri nasıl olmalı?

Mühendisliği tercih etmek isteyen kişi matematik ve fen derslerinde başarılı olmalıdır. İşletmelere ilgi duymalı. Tasarım ve çizim yeteneği gelişmiş olmalı. Ekip halinde takım çalışmasına uygun olmalı. İnsan ilişkilerinde olumlu tutum ve iletişim becerisine sahip olmalıdır.

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi dersleri ve eğitim süreleri nasıldır?

Mühendsiliğin eğitim süresi 1 yıl hazırlıkla beraber 5 yıl sürmektedir. Mesleki eğitimin yanında temel derslerden ayrı olarak mobilya konstrüksiyon, dinamik, ağaç kimyası, termodinamik, meslek resmi, üretim teknolojisi, ağaç işleme makineleri, temel istatistik, malzeme mukavemet, ağaç malzeme fiziği, teknik elektrik gibi mesleğe yönelik dersler verilir.

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi sosyal statü ve ünvanları nedir?

Mühendislik eğitimini 5 yılda başarılı şekilde tamamlayan kişi Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi olarak lisans diplomalı olarak mezun edilir. Ayrıca eğitim formasyonu alan kişiler Teknik Öğretmen olarak ünvanı kazanırlar.

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi iş olanakları nasıldır?

Mühendis ünvanı kazanan kişiler ham maddesi ağaç olan her türlü özel ve kamu alanında iş bulma imkanları mevucttur. Genel olarak istihdam alanı sıralanması gerekirse AR-GE faaliyetliyetleri düzenleyen kuruluşlarda, mobilya tasarım ve üretim yapan kuruluşlarda, kereste imalatı kuruluşlarında, iç dekorasyon kuruluşlarında, danışmanlık kuruluşlarında ve başlıca üniversiteleri sıralayabiliriz.

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi tahmini maaşı nedir?

Mesleği elden eden kişinin çalışma süresine, tecrübesine ve yeteneğine göre değişiklik gösterebilir. Ayrıca mühendisin çalıştığı kuruma göre de bu maaş oranı oldukça değişiklik göstermektedir. Genel olarak başlangıç seviyesi göz önüne alırsak maaş ortalaması 2500 TL’dir.

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi için önerilen kurslar var mı?

Mühendis ünvanı kazanan kişi mesleği hakkında her türlü eğitimi alması kendine ve iş kariyerine yararlı olacaktır. Özellikle tasarım ve çizim kurslarına başvurup başarılı şekilde sertifika alması iş bulma konusunda oldukça yararlı olacaktır.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler1
Aktif dinleme becerisi olan,
Sözlü ve yazılı iletişim yeteneği gelişmiş,
Gözlem yapma becerisine sahip,
Analiz etme ve yorumlama yeteneğine sahip,
Ağaç türleri, ahşap malzemeler ve diğer teçhizata ilişkin bilgi sahibi,
Elle ve bilgisayar programları kullanarak tasarım yapabilen,
Pratik el becerileri olabilen,
Eleştirilere açık,
Dikkatli ve ayrıntıları fark edebilen,
Sabırlı,
Koordinasyon ve planlama becerilerine sahip bireyler olmalılardır.
Çalışma Ortamı ve Koşulları
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri atölyelerde, fabrikalarda ve ofis ortamında çalışırlar. Çalışma saatleri düzenlidir; ancak projeler doğrultusunda uzun saatler ve haftasonları da çalışabilirler. Teknisyenlerle, müşterilerle, işçilerle ve tedarikçilerle iletişim halindedirler.

Görevler

Üretilecek üründe kullanılacak ahşap çeşitlerini ve özelliklerini belirler,
Makineleri ve kesme cihazlarını kontrol eder ve üretimi yapılacak ürünün özelliklerine göre ayarlar,
Ürün özelliklerini, kullanılacak malzemeleri, makine kurulum gereksinimlerini ve çalışma yöntemlerini belirler,
Teknik personeli koordine eder ve denetler,
Makinelerin çalışmalarını izler, sorunları tespit eder ve onarır,
Elle ve bilgisayar programları kullanarak ahşap ürünler tasarlar,
Matkap, pres, torna, şekillendirici, zımpara, ahşap çivi makineleri ve planya gibi araç ve ekipmanları kullanarak tasarladığı ürünün prototipini yapar,
Üretim planı yapar ve tasarımdan ürünün son şeklini almasına kadar olan sürecin programını yapar ve bu süreci denetler.

Çalışma Alanları ve İş Olanakları

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri, üretime yönelik atölye veya fabrikalar başta olmak üzere her türlü ahşap ve ahşap esaslı malzemelerden üretim yapan, her ölçekteki işletmede, tasarım, proje, üretim, kalite kontrol, AR-GE ve pazarlama konularında çalışmaktadırlar. Bunlar arasında, başta mobilya endüstrisi olmak üzere ağacı hammadde olarak kullanan deniz araçları, oyuncak, hediyelik eşya, müzik enstrümanları, ağaca dayalı ara ürün, ahşap işleme makineleri gibi endüstriyel alanlarda faaliyet gösteren tüm özel sektör kuruluşları bulunmaktadır. Ağaç işleri endüstri mühendisleri ayrıca, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Verimlilik Genel Müdürlüğü, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Türk Patent Enstitüsü, KOSGEB ve Belediyeler gibi kamu kurum ve kuruluşlarında mühendis, araştırmacı-planlamacı mühendis olarak istihdam edilmektedirler. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Mesleki Teknik Ortaöğretim Kurumları ve Merkezlerinde öğretmen olarak görev yapmaktadırlar. Girişimci ruhlu ağaç işleri endüstri mühendisleri dekorasyona yönelik büro, üretime yönelik atölye veya fabrika olmak üzere kendi işletmelerini kurmakta, yatırım danışmanlığı yapmaktadırlar. İsteyen ağaç işleri endüstri mühendisleri Yüksek Lisans ve Doktora programlarına devam ederek akademik kariyer yapmaktadırlar.