DevamSınavsız İkinci Üniversite

İSTANBUL’UN FETHİ HAKKINDA KISA BİLGİ

İSTANBUL’UN FETHİ HAKKINDA KISA BİLGİ

Büyük toplar Topkapı ve Silivrikapı önlerine yerleştirildi. II. Mehmet, İmparatora bir elçi göndererek şehrin teslimini istedi. İmparator bu...
FETRET DEVRİ HAKKINDA BİLGİ

FETRET DEVRİ HAKKINDA BİLGİ

Çubuk savaşından sonra osmanlı devleti devleti’nin kendisi de dağılmak tehlikesiyle karşılaştı.çünkü yıldırım bayezid’in oğulları, babaların...
MALTEPE SAVAŞININ OSMANLI DEVLETİ İÇİN KAZANIMLARI

MALTEPE SAVAŞININ OSMANLI DEVLETİ İÇİN KAZANIMLARI

Osmanlılar önceleri ilhanlıların anadolu valisi timurtaş bey’e,bağlıydı. timurtaş bey’in ölümü üzerine, orhan bey kendini tamamen bağımsız h...
OSMANLI İSKAN SİYASETİ HAKKINDA BİLGİ

OSMANLI İSKAN SİYASETİ HAKKINDA BİLGİ

Orhan Bey’in saltanatı süresince  osmanlı sınırları hem avrupa’da ve hem de anadolu’da genişletildi.Batıda fethedilen yerlere vakit kaybetme...
VOYVODA NEDİR KISACA ANLAMI

VOYVODA NEDİR KISACA ANLAMI

Başkan, ağa ya da lider gibi anlamlarda kullanılan bir deyimdir. Kelimenin aslı ıslavcadır. «Voy» ordu, «voditi» ona komuta eden anlamında k...
VİKİNGLER İLE İLGİLİ BİLGİLER

VİKİNGLER İLE İLGİLİ BİLGİLER

Skandinav kavimleri daha çok,viking’lerin deniz seferleriyle tanınmış, bundan do­layı hepsi vikingler diye anılmıştır.Daha sonra,varegler, n...
GÖKTÜRK YAZITLARI HAKKINDA BİLGİ

GÖKTÜRK YAZITLARI HAKKINDA BİLGİ

Türk edebiyatının en eski yazılı kaynakla-rındandır.Taş üzerine Göktürk alfabesi veya Orhun alfabesi adı verilen dikey harflerle ka­zılarak ...
GÖKTÜRK DEVLETİ-GÖKTÜRKLER TARİHİ-GÖKTÜRKLER HAKKINDA BİLGİ

GÖKTÜRK DEVLETİ-GÖKTÜRKLER TARİHİ-GÖKTÜRKLER HAKKINDA BİLGİ

IV Türk imparatorluğu (büyük hakanlığı) dır.Göktürkler hun (kun), siyenpi-topa ve apar hanedanların­dan sonra 552 yılında iktidara geldi.İmp...
ÜMİT BURNU HAKKINDA KISA BİLGİ

ÜMİT BURNU HAKKINDA KISA BİLGİ

Afrika’nın güneybatısında,capetown (Kap) şehri yakınlarında önemli bir burun­dur.Ümit Burnu, 1488 yılında portekizli gemici­  bartolomeu dia...
UYGURLAR DEVLETİ DESTANI

UYGURLAR DEVLETİ DESTANI

UYGURLAR KİMDİR-UYGURLAR DEVLETİ-UYGURLAR HAKKINDA BİLGİ M.Ö. I. yüzyıldan M.S. XIII. yüzyıla kadar orta asya’da yaşayan, ayrı ayrı devletle...
SÜMER MEDENİYETİ HAKKINDA BİLGİLER

SÜMER MEDENİYETİ HAKKINDA BİLGİLER

Yeryüzünün ilk medenî milletlerinden birisi olarak  Sümerliler kabul edilmektedir.Tarihte bilinen çivi yazısının sümerliler tarafından bulun...
-SULTAN AHMET CAMİİ HAKKINDA BİLGİ

-SULTAN AHMET CAMİİ HAKKINDA BİLGİ

İstanbul’da Ayasofya yakınında, aynı adla anılan semttedir. «Selâtin câmileri»nin (sul­tanlar tarafından yaptırılmış camilerin) en büyükleri...
BİZANS İMPARATORLUĞU HAKKINDA BİLGİ

BİZANS İMPARATORLUĞU HAKKINDA BİLGİ

BİZANS İMPARATORLUĞU TARİHİ BİZANS İMPARATORLUĞU HAKKINDA BİLGİ Bizans aimparatorluğu 1453’te fatih sultan mehmet’in başkenti bi­zans’ı (ist...
İNEBAHTI DENİZ SAVAŞI KISACA

İNEBAHTI DENİZ SAVAŞI KISACA

Donanmamızın uğradığı bu ilk yenilgide 142 parça gemimi? batmış, 20.000 askerimiz yiğitçe çarpışarak şehit olmuştu.İnebahtı deniz savaşı, 7 ...
İLHANLILAR İLHANLI DEVLETİ-İLHANLILAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

İLHANLILAR İLHANLI DEVLETİ-İLHANLILAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

İran moğolları’na verilen ad­a ilhanlılar denilmeketedir.Yakın doğu’yu içine alan bu büyük im­paratorluk, cengiz imparatorluğu’nun parça­lan...
2 VİYANA KUŞATMASI HAKKINDA KISA BİLGİ

2 VİYANA KUŞATMASI HAKKINDA KISA BİLGİ

Sadrazam merzifonlu kara mustafa paşa idaresindeki ordu,o zamana ka­dar dünya tarihinde bir tek sefer için hazırlanan orduların en büyüğüydü...
2.Dünya Savaşı Sırasında Türkiye'nin Durumu

2.Dünya Savaşı Sırasında Türkiye'nin Durumu

Sa­vaşın başlaması üzerine bu ingiltere ve fransa arasında görüşmeler hızlandırıldı.19 ekim 1939’da ankara’da bu üç devlet arasında bir yard...
İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI NEDENLERİ KISACA

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI NEDENLERİ KISACA

İki dünya savaşı arasında geçen 20 yıl içinde dünya siyaset -sahnesinde halledilmesi gereken birçok pürüzler ortaya çıkmıştı.Hem siyasi, hem...
2 DÜNYA SAVAŞI NASIL BAŞLAMIŞTIR

2 DÜNYA SAVAŞI NASIL BAŞLAMIŞTIR

Dünya tarihinin en büyük, en kanlı savaşıdır.57 milletin katıl­dığı bu savaş 5 yıl sürmüş, insanlığa aşağı yukarı 36.000.000 ölüye mal olmuş...
MUSUL SORUNU-MUSUL MESELESİ VE ÇÖZÜMÜ

MUSUL SORUNU-MUSUL MESELESİ VE ÇÖZÜMÜ

Lausanne (Lozan) da halledilemedi,petrolden dolayı İngilizler bura­sını bırakmak islemediler. Milletler cemiyeti’nin hakemliğine bırakılması...
GLADYATÖR NEDİR GLADYATÖR OLMAK

GLADYATÖR NEDİR GLADYATÖR OLMAK

Eski Roma’da bir gösteri olarak yapılan kanlı dövüşlerde savaşanlara «gladyatör» de­nirdi. Bu ad Latince «kılıç» anlamına gelen «gladius» ke...
TÜRK GILGAMIŞ DESTANI-GILGAMIŞ DESTANI ÖZETİ

TÜRK GILGAMIŞ DESTANI-GILGAMIŞ DESTANI ÖZETİ

Gılgamış destanıtarihin en eski destanlarından birisi olarak kabul edilmektedir.Eski bir uygarlık olan  asur devleti’nin başkenti olan ninov...
BALKAN SAVAŞLARI NEDENLERİ VE SONUÇLARI

BALKAN SAVAŞLARI NEDENLERİ VE SONUÇLARI

Osmanlı devleti ile balkan ülkeleri arasında iki dönemli  savaşa denilmektedir.Balkan savaşının birinci dönemine birinci balkan savaşı denir...
GALATA KULESİ HAKKINDA KISA BİLGİ

GALATA KULESİ HAKKINDA KISA BİLGİ

İstanbul’da karaköy’le tünelbaşı arasındaki yokuş üze rinde, silindir biçimi bir gözetleme kulesidir.Yukarıya kadar bir silindir halinde çık...
GENÇ OSMANLILAR KİMLERDİR

GENÇ OSMANLILAR KİMLERDİR

«Genç Osmanlılar», özellikle «Yeni osmanlılar» diye de anılırlar.Batılılar, özel­likle fransrzlar, kendilerine «Jeunes Tures» (Jön Türk) ded...
GAZİ OSMAN PAŞA KİMDİR-GAZİ OSMAN PAŞANIN HAYATI

GAZİ OSMAN PAŞA KİMDİR-GAZİ OSMAN PAŞANIN HAYATI

Büyük bir Türk komutanıdır. Tokat’ ta doğdu. Aile adı yağcıoğultarı’dır. Ba­bası hayatını kazan­mak için istanbul’a gelince osman’ı da istan...
MÜLTECİ SORUNU NEDİR ?

MÜLTECİ SORUNU NEDİR ?

fuat paşa henüz 34 yaşında bulunuyordu. türkiye rusya ve avusturya’dan kendisine sığınan içlerinde generaller ve pek önemli si­yasî şahsiyet...
OSMANLIDA LONCA NEDİR

OSMANLIDA LONCA NEDİR

Loncaların en büyük görevi, malın cinsi­ni her zaman için yüksek tutmak, standart üretimi sağlamak için var olmaktaydı.Her iş kolunun kurulm...
ERGENEKON DESTANI HAKKINDA KISA BİLGİ

ERGENEKON DESTANI HAKKINDA KISA BİLGİ

Türkler’in Tarih Öncesi çağlarda yaptıkla­rı egemenlik savaşlarını anlatan büyük bir destandır. Ergene» dağ beli, ekon» da ko­nak anlamına g...
ENGİZİSYON MAHKEMESİ NEDİR ?

ENGİZİSYON MAHKEMESİ NEDİR ?

Ortaçağ’da katolik kilisesi mensuplarının dîne karşı gelenleri cezalandırmak için kur­dukları bir örgüttür. Kelime latince «inquî- sito» (so...