ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ
açıköğretim  

açiköğretim tarihce | açıköğretim bölümleri | sınav sonuçları | açıköğretim bilgi | kayıt yenileme
 
büro telefonları | ders geçme notları | sınav tarihleri | sınav soruları | açıköğretim harçları |
e-öğrenme
 


AÇIKÖĞRETİM HAKKINDA SORULARINIZ VE CEVAPLARI

AÇIKÖĞRETİM GENEL BİLGİLERİ

 

KAYIT

 

A.Kayıt Tarihleri

Açık öğretim sistemine göre öğretim yapan Anadolu üniversitesi İktisat ve İşletme Fakülteleri ile Önlisans programlarına yerleştirilmiş olan öğrencilerin kayıt işlemleri her yıl fakülte tarafından yayınlanan kayıt kılavuzunda belirtilir.

B.Kayıt İşlemleri

Öğrencilere her yıl kayıt kılavuzu ile birlikte kayıt belgeleri de gönderilir. öğrenciler bu belgelerle birlikte:

 

1) Noter, Nüfus Müdürü, ya da Resmi kurumlarca onaylanmış 1 adet Nüfuz Cüzdanı fotokopisi (ehliyet ve işyeri kimliği kabul edilmez.)

 

2)    

  a) Noter onaylı diploma sureti

  b) Diplomasını almamış olanlar için

Okullarından alacakları Yeni tarihli mezuniyet belgesi'nin noter tasdikli sureti.

 

3) 6 adet 4,5x6 boyutundan son 6 ayda çekilmiş, önden, başı ve boynu açık, renkli gözlük kullanılmadan çekilmiş fotoğraf (Başka türlü çoğaltılma fotoğraf kabul edilmez.)

 

4)

 a) Askerlik şubelerinden alınacak bir Fakülteye veya yüksekokula kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına dair askerlik durum belgesinin aslı.

b) Askerliğini yapmış olanlar "Terhis belgesinin fotokopisini"

c) Askerlik hizmetinden muaf olan erkek öğrenciler askerlik şubelerinden, halen asker olanlar ile subay ve astsubay olanlar, birliklerinden alacakları resmi belgeleri,

d) Askerlik durum belgelerini nüfusa kayıtlı olduğunuz Askerlik şubesi veya yabancı şubeden alınabilir.

e) Silinti, kazıntı ve karalama olan, mühürü okunmayan belgeler kabul edilmez.

f) Askerlik durum belgelerinin mutlaka aslı olması gerekir. (Fotokopi kabul edilmez.)

 

5)

a) ÖSYS sonuç belgesinin aslı, kayıt dosyası ile birlikte teslim edilecektir.

b) Sonuç belgesi eline ulaşmayanlar veya kaybedenler, kayıtlarından önce ÖSYM'ye başvurup yenisini almalıdırlar.

 

6) Optik Kayıt Formu: Her öğrencinin no; ad ve soyadının basılı olduğu optik form kurşun kalemle doldurulmalıdır.

 

7) Özürlülük Durumu : Herhangi bir özürü olan öğrenci sağlık kurulu raporunun fotokopisini kayıt evrakları ile birlikte kayıt yaptıracağı AÖF Bürosuna teslim etmelidir.

 

DERS KİTAPLARI DAĞITIMI

a) Ders kitapları, aksine bir duyuruda bulunulmadığı sürece AÖF Bürolarından yapılır.

b) Ders kitabını kaybedenler, yenilerini

1) Vakıfbank Eskişehir Merkez şb. 2028043 nolu Anadolu Ünv. ESBAV hesabına kitap bedeli ve posta giderini yatırıp, bankadan alacakları dekontun aslını, hangi sınıf ve ders kitabını ve cildini bir dilekçeyle ekleyip; "ESBAV Anadolu Ünv. Yunus Emre Kampüsü - Eskişehir", adresinden,

2) Anadolu Ünv. Pulet Sanat galerisinin 449393 nolu posta çeki hesabına kitap bedeli ve posta giderini yatırıp, postaneden aldıkları tasdikli alındı makbuzunun aslını bir dilekçeye ekleyip: "Palet Sanat Galerisi: Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Cad. No: 5-A , Eskişehir " adresinden isteyebilirler.

 

AÖF BÜROLARI

 

77 ilde ve Lefkoşe'de 5 olmak üzere 82 AÖF bürosu öğrencilere hizmet vermektedir. Bu hizmetler;

 

1) Not durum belgesi (Transkript)

 

Öğrencilerin öğrenim süresince okudukları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları gösteren bir belgedir. Bu belge, yurt dışında öğrenim görmek isteyen veya başka bir fakülteye kayıt yaptıranlar, ve mezun öğrencilere gerekli olmaktadır. Bu belgeyi öğrenciler kendileri alabileceği gibi, dilekçelerinde belirttiği kişi ve kurum ve kuruluşlara da gönderebilir.

Mezunlara diploma ile birlikte verilir. Bu belge özenle saklanmalı, gerektiğinde noter tasdikli sureti kullanılmalıdır.

Ara sınıf öğrencileri bu belgeyi Eskişehir Merkez bürodan isteyebilirler.

 

2) Önlisans Yazısı

 

1. ve 2. sınıfın tüm derslerinden başarılı olan işletme ve iktisat fakültesi öğrencileri istedikleri takdirde Eskişehir Merkez bürodan alabilirler.

 

Bu belge için yıl sonu veya bütünleme sınavı sonuçları öğrencinin eline ulaşmasından 20 gün sonra alınabilir.

 

Önlisans yazısı almak için kayıt sildirmek gerekmektedir.

 

3) Diploma

 

Yılsonu ve bütünleme sınavı sonucundan mezun olan öğrencilerin sınav sonuçları fakülteye ulaştıktan 15 gün sonra, mezun öğrenciler bağlı oldukları büroya öğrenci kimlik kartıyla bizzat başvurarak olabileceklerdir.

a) Diplomalar posta ile gönderilmez, öğrenciden başkasına verilmez.

b) Mezun olan öğrencilere çıkma, öğrenim belgesi, yazı gibi mezuniyeti belirten hiçbir belge verilmemektedir.

c) Evlilik, mahkeme kararı vb. nedenlerle ad, soyadında değişiklik olan son sınıf öğrencileri büroya başvurarak bu değişikliği bildirmelidirler.

 

4) Önlisans Diploması

 

İktisat ve işletme Fak. öğrencilerinden 1. ve 2. sınıf derslerinin tümünden başarılı olanlara, fakülteden kayıtlarını sildirmek şartıyla önlisans diploması alabilirler.

  a) Önlisans diploması almak için;

 

·        Sınav sonuç belgesi elinize ulaştıktan sonra AÖF Bürosuna kaydınızın silinerek, önlisans diploması istediğinizi belirten bir dilekçeniz ve kimlik kartınızla birlikte bizzat başvurmalısınız.

·        Büroya başvurduktan 15 gün sonra başvurduğunuz bürodan bizzat kendiniz alabilirsiniz (Diplomanız başka birine verilmez)

·        Öğretim gideri ve cari hizmet maliyetlerine öğrenci katkı payı 2.taksidini ödemeyen öğrencilere borçlarını ödemeden diploma verilmez.

b) Önlisans diploması almış öğrenci tekrar lisans tamamlamak isterse her yıl fakültelerce verilen ilanlardan belirtilen tarihlerde başvurup, başvurusu kabul edildiğinde 3.sınıfa kayıt yaptırarak öğretime devam edebilirler.

Lisans ve Önlisans Diplomasını Kaybedenler :

  * Bu öğrencilere "bir defaya mahsus olmak üzere" bir belge verilir.   Bunun için;

·        Diplomanızı kaybettiğinizi belirten gazete ilanı

·        Öğrenci numarası, mezun olduğunuz öğretim yılı bilgilerini içeren dilekçe ile AÖF Bürolarına başvurarak 15 gün içinde belgenizi alabilirsiniz.

·        Bu belgeyi başvurduğunuz bürodan imza karşılığı almanız gerekir. Bu belge 2.kez düzenlenmez.

 

ASKERLİK TECİL İŞLEMLERİ

 

 * Bütünleme sınavı sonunda Fakülte, askerlikle ilişkisi olan öğrenciler için "öğrenci durum belgesi"ni toplu olarak ilgililerin askerlik şubesine göndermektedir.

 Ancak bazı askerlik şubeleri buna rağmen öğrencilerden "öğrenci durum belgesi" istemektedir. Bu durumda:

·        Askerlik şubenizle görüşerek fakültece bu belgenin gönderileceğini, sonuç alamaz iseniz,

·        AÖF bürosuna başvurup öğrenci durum belgesinin gönderilmesini isteyiniz.

·        29 yaşını doldurmuş öğrencilere Askerlik Kanunu gereği bu belge verilmemektedir.

·        Ayrıca kayıt olduğu yıldan itibaren, kaydını yeniletmediği süreler de dahil olmak üzere İktisat ve İşletme fakültesi öğrencileri 7.yılı dolduran, önlisans öğrencilerinden 4.yılını dolduranlar öğrencilik haklarından yararlanamadıklarından "öğrenci durum belgesi" verilmemektedir.

·        Öğrenciliğini devam ettirerek askere gitmek isteyen öğrencilere "Askere alınmasında fakültemizce sakınca yoktur" ibareli bir yazı alıp, askerlik şubesine verildiğinde, kaydınız silinmeden askere sevk işleminiz yapılmaktadır.

 

Öğrenci Kimlik Kartlarını Kaybedenler :

 

 Öğrenci kimlik kartı 4 yıl süre ile kullanılacak şekilde hazırlanmaktadır. İyi saklamak gerekir.

 

 Bu belgenizi kaybettiğiniz ya da tahrip olduğu zaman;

 

 

 * Kimlik kartınızı kaybettiğinize ilişkin dilekçe ve kartınızı kaybettiğinize dair gazete ilanı ile birlikte, Anadolu üniversitesi Döner Sermaye saymanlığının T.C. Ziraat Bankası Eskişehir Şubesi 392908 nolu hesabına..... TL yatırıp, aldığınız dekontun aslını dilekçenize ekleyerek AÖF bürosuna bizzat başvurmanız gerekmektedir.

        

 

Kimliğinizi bürodan almak için kimlik belgenizle birlikte gitmeniz gerekmektedir.

 

Posta yoluyla, yada bir yakınınız tarafından öğrenci kimlik kartı çıkartılması mümkün değildir.

 

KAYIT SİLME

 

 

Kaydını sildirmek isteyenler, illerdeki AÖF Bürosuna bizzat kendileri kayıtlarını sildirmek istediğini açıkça belirten bir dilekçe ve öğrenci kimlik kartıyla birlikte başvurmalıdır.

 

Posta ile ya da bir yakın tarafından kayıt silme işi yapılmamaktadır.

 

KAYIT YENİLEME

       

 

Kayıt yenileme işlemleri her yıl AÖF Bürolarında yapılmaktadır.

·      Kayıt yenileme süresi içinde kayıtlarını yeniletmemiş olanlar sınavlara katılamazlar, hiçbir öğrencilik haklarından (öğrenci belgesi, öğrenim durum belgesi, paso vb.).

·      Hangi sınıfta olursa olsun iki yıl üst üste kaydını yeniletmeyenlerin kayıtları silinir. Bu öğrencilerin ertesi yıl kayıt yeniletmeleri mümkün olmadığı gibi, ÖSYS sonucu da yeniden yerleştirilseler de tüm derslerden sorumlu olarak 1.sınıftan öğretime başlamaları gerekir.

·      Zorunlu nedenlerle bir öğretim yılında kaydını yeniletmeyen öğrencilerin, takibeden yıl kaydını yenileterek, bıraktıkları yerden öğretime devam hakları bulunmaktadır.

 

ÖĞRETİM SÜRESİ

        

İktisat ve İşletme Fak. Kayıtlı öğrenciler kayıt yaptırdıkları yıldan başlayarak 7 yıl önlisans öğrencileri 4 yıl süre ile öğrencilik haklarından yararlanabilirler.

·        Bu süreler içinde kaydını yeniletmediği için öğrencilik haklarından yararlanamayan öğrenciler, bu hakkı kullanmış sayılırlar.

·        Bu sürelerin bitiminden sonra, kayıt yeniletenler sınavlara katılabilirler, ancak öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

 

MUAFİYET

        

- Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencileri kaydedildikleri ve bulundukları sınıf, bölüm ve programdan okutulan derslerin tümünü almak zorundadırlar. Öğrencilere yükseköğretim kurumlarında, daha önce okudukları ve başardıkları dersler dolayısıyla hiçbir şekilde muafiyet tanınmaz.

 

- Açıköğretim öğrencisi iken ÖSYS sınavlarına girerek yeniden yerleştirilenler, önceki kaydını sildirmek koşuluyla, yerleştirildikleri bölüm ve programın I.sınıfına kayıt yaptırabilirler. Daha önce okudukları ve başardıkları dersler dolayısıyla hiçbir şekilde muafiyet tanınmaz.

 

YATAY GEÇİŞ

 

Açıköğretim fakültelerinde kayıtlı öğrenciler, her ne sebeple olursa olsun, fakülte bölüm ve programlar arasında yatay geçiş yapamazlar. Bu fakültelerinde okuyan öğrenciler, örgün yükseköğretime de geçiş yapamazlar.

 

DİKEY GEÇİŞ

 

- Açıköğretim fakültesinin 2 yıllık önlisans programında öğretim gören öğrenciler ÖSYM'ce yapılan dikey geçiş sınavına katılarak, örgün öğretime geçiş yapabilirler.

 - Son sınıfta bulunan öğrenciler ile mezun olanlar, bu sınavlara ilan edilen süre içerisinde başvurarak katılabilirler.

 - Meslek yüksekokul mezunları ile Açıköğretim Önlisans programlarından mezun olanlar, Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan İktisat ve İşletme Fakültelerine dikey geçiş yapabilirler.

 - Bu öğrenciler her yıl yapılan ilanları izleyip, süresi içinde dikey geçiş başvurusu yapabilirler.

 

 

 

PASO İŞLEMLERİ

         - Paso verilmesi ilgili belediyelerin bu konudaki kurallarına göre her ilde ayrı organizasyon yapmayı gerektirmektedir.

         - Paso için gerekli ilan bağlı olduğunuz büroca gerekli duyuru yapılmaktadır.

 

SINAVLAR

Ø     Açıköğretim fakültelerinde okuyan öğrenciler için yılda 3 kez oturumlu olarak sınav yapılmaktadır.

Ø   Ara, yılsonu ve bütünleme sınavı olarak gerçekleştirilen bu sınavlara öğrenciler bağlı oldukları büronun bulunduğu ilde katılırlar.

Ø     Sınavların organizasyonu, uygulama ve değerlendirilmesi Anadolu Üniversitesince yürütülmektedir.

Ø     Öğrenciler kendilerine Anadolu üniversitesi tarafından gönderilen sınava giriş belgesinde gösterilen bina, salon, tarih ve saatte sınavlara girmek zorundadırlar.

Ø     Belirtilen yer ve tarihte sınava girmeyenler mazeretleri bile olsa, başka bir yerde ve zamanda telafi sınavı açılmamaktadır.

Ø     Mazeretleri nedeniyle ara sınava katılamamış öğrenciler yıl sonu ve bütünleme, yıl sonu sınavına katılamayanlar, bütünleme sınavına katılabilirler.

Ø     Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren, alan, kopya çekilmesine yardım edenlerin sınavları sınav görevlilerince rapor edildiğinde, bu kişilerin sınavları geçersiz sayılır, bu derslerden "0" almış kabul edilir.

Ø     Sınavları kopya nedeniyle geçersiz sayılan öğrenciler, kopya olayının gerçekleştiği sınav dönemini izleyen, ilk sınav döneminde hiçbir dersin sınavına giremezler.

Ø     Öğrenciler sınavlarda öğrenci kimlik kartlarını bulundurmak zorundadırlar. Öğrenci kimlik kartı olmayan öğrenciler sınavlara alınmamaktadır.

Ø     Öğrenci kimlik kartını yitiren öğrenciler sınavlardan en az 3 gün önce AÖF bürosuna başvurarak, sadece sınavlarda geçerli olacak öğrenci belgesini almak durumundadırlar.

Ø     Sınava giriş belgesi eline geçmeyen veya bu belgelerini yitirenler, sınavlardan 1 hafta önceden AÖF bürolarından temin edebilirler.

Ø     Sınavın yapıldığı cumartesi-pazar günleri AÖF büroları açık tutulmaktadır.

 

Sınavlar nasıl yapılacak, nasıl değerlendirilecek?

Ø     Öğrenciler kılavuzda belirtilen tarihlerde ara ve yıl sonu sınavına girerler. Yıl sonu sınavında başarılı olamayanlar, başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girerler.

Ø     Sınıfta kalan öğrenciler yalnızca kaldıkları derslerden, borçlu geçenler ise, bulundukları sınıfın dersleri yanında, borçlu oldukları derslerden de ara, yıl sonu ve bütünleme sınavına gireceklerdir.

Ø     Sınav başlamadan önce öğrenci numaranızı ve soru kitapçığı türünün cevap kağıdına hemen kodlayınız.

Ø     Öğrencilerin ara, yıl sonu ve bütünleme sınavlarının hangi il, bina, salon ve hangi tarihte gireceği sınava giriş belgesinde bildirilir.

 

SINIF GEÇME

Ø     Sınavlar çoktan seçmeli test şeklinde hazırlanmakta, bilgisayarla değerlendirilmektedir.

Ø     Her dersin başarı notu, ara sınav notunun %30 ile yıl sonu ve bütünleme sınav notunun %70 toplanarak bulunur.

Örnek: Arasınav notu 70, yıl sonu notu 60 olan öğrenci;

         Arasınavın ağırlığı %30 olduğuna göre,

                   70 . 30 : 100 = 21 not alacaktır.

Yıl sonu sınavının ağırlığı %70 olduğuna göre,

                   60 . 70 : 100 = 42 not alacaktır.

Arasınav ve yıl sonu sınavının not toplamı

                   20 + 42 = 63 başarı notunuz olacaktır.

 

Ø      Bir dersten başarılı olabilmek için başarı notunun 50 ve daha yukarısı olmalıdır.

Ø      Ara sınavı, bütünleme sınavını da aynı şekilde etkilemekte, bu sınavlardaki başarı notuda hesabı da yukarıdaki örnekteki gibi yapılmaktadır.

Ø      Ara sınavına girmeyen öğrenciler, yıl sonu ve bütünleme sınavına girdikleri takdirde, aldıkları notun %70'nin 50 ve daha yukarısı olursa bu dersten başarılı sayılır.

Ø      Bulunduğu sınıftaki derslerin en çok 2.sinden başarısız olanlar bir üst sınıfa geçer. Bu ders sayısı 3 ve daha fazla olursa, başarısız sayılırlar. Bu durumdaki öğrenciler bu derslerin sınavına girerler. Ancak üst sınıftan ders alamazlar.

Ø      Bulunduğunuz sınıfın tüm derslerinden geçtiniz doğrudan üst sınıfa geçiyorsunuz.

Ø      Bulunduğunuz sınıfın derslerinden iki dersten başarısızsınız, üst sınıfa borçlu olarak geçiyorsunuz.

Ø      Ancak bu iki dersin sınavını da bulunduğunuz sınıfta vermek durumundasınız.

Ø      Bu iki dersin 1'den başarılı, 1'den başarısız olursanız, bulunduğunuz sınıftan bir üst sınıfa geçemiyorsunuz.

 
 
 
 
açiköğretim tarihce | açıköğretim bölümleri | sınav sonuçları | açıköğretim bilgi | kayıt yenileme
 
büro telefonları | ders geçme notları | sınav tarihleri | sınav soruları | açıköğretim harçları |
e-öğrenme

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2011